top of page

סדנאות

 נבות מקבל תלמידים ללימוד אומנות הויטראז' בתאום מראש. 
 הלימוד והעבודה האמנותית בעת רכישת המיומנות של עיצוב וייצור   ויטראז' - הינם הנאה צרופה. 

 התלמיד לומד בהדרגה לבצע מוצרים מורכבים להנאתו השלמה. 
 ההדרכה נעשית מול תלמיד אחד ו/או בקבוצה של תלמידים  ספורים. 
 המוצרים של סטודיו נבותART נמכרים במחירים נוחים בחנויות  בצפון הארץ ובסדנת האמן.
 נבות מתחייב להיענות להזמנות מכל הארץ. 

bottom of page